OD DO

autor: Żaklina Anna Skrenty

1. Żaklina Anna Skrenty, Organizacyjny błąd medyczny, [w:] Studia lubuskie Tom X/2014
PWSZ w Sulechowie, 2014, ISSN 1733-8271, ilość stron: 131-158.
  Błąd medyczny
 
2. Żaklina Anna Skrenty, Wywłaszczenie jako ostateczny instrument pozyskiwania nieruchomości dla realizacji celów publicznych, [w:] Studia Lubuskie nr 8/2012
PWSZ Sulechów, 2012, ISSN 1733-8271, ilość stron: 163-176.
  Wywłaszczenia
 
3. Żaklina Anna Skrenty, Podstawowe zasady planowania przestrzennego - istota i cele ustanowienia, [w:] Studia Lubuskie nr 7/2011
PWSZ Sulechów, 2011, ISSN 1733-8271, ilość stron: 245-260.
  Planowanie przestrzenne
 
4. Żaklina Anna Skrenty, Partnerstwo publiczno - prywatne jako rodzaj prywatyzacji i sposób realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Studia Lubuskie t. 6/2010
PWSZ Sulechów, 2010, ISSN 1733-8271, ilość stron: 255-269.
  Partnerstwo publiczno - prywatne
 
5. Żaklina Anna Skrenty, Udział społeczeństwa i organizacji społecznych w procesach planistycznych, [w:] Studia Lubuskie nr 4/2008
PWSZ Sulechów, 2008, ISSN 1733-8271, ilość stron: 129-150.
  Procesy planistyczne
 
6. Żaklina Anna Skrenty, Uwarunkowania prawne przygotowania realizacji inwestycji liniowych o znaczeniu ponadlokalnym - stan de lege lata oraz postulaty de lege ferenda, [w:] II Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego
PWSZ Sulechów, 2008, ISBN 978-83-60792-05-6, ilość stron: 251-260.
  Inwestycje liniowe