OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH POWYŻEJ 30 000 EURO

„DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2015-05-11. Termin składania ofert: 2015-05-19Więcej>>.
„Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń badawczych do doświadczeń piekarskich stanowiącego wyposażenie Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2014-11-12. Termin składania ofert: 2014-12-19Więcej>>.
„Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń badawczych do doświadczeń piekarskich stanowiącego wyposażenie Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2014-09-02. Termin składania ofert: 2014-10-14Więcej>>.
Dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń do mielenia podłoża oraz rozdrabniania materiału roślinnego dla projektu Ciepło z biomasy rodzimej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Priorytet II. Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki, Działanie 2.3. Wspieranie sieci i kooperacja w zakresie B+R.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2014-09-18. Termin składania ofert: 2014-10-06Więcej>>.
„Dostawa sprzętu laboratoryjnego, urządzeń i materiałów laboratoryjnych oraz pozostałego asortymentu stanowiącego wyposażenie Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku”.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2014-07-09. Termin składania ofert: 2014-08-18Więcej>>.
Zamówienie z wolnej ręki pn.: Świadczenia usługi dostępu do sieci naukowo-akademickiej PIONIER i sieci Internet dla PWSZ Sulechów.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2014-06-10. Termin składania ofert: 2014-06-13Więcej>>.
„Dostawa sprzętu laboratoryjnego, urządzeń i materiałów laboratoryjnych oraz pozostałego asortymentu stanowiącego wyposażenie Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2014-03-20. Termin składania ofert: 2014-05-14Więcej>>.
Dostawa podzespołów i oprogramowania komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2014-03-14. Termin składania ofert: 2014-03-24Więcej>>.
Kurs nadający uprawnienia elektryczne do 1kV dla uczestników projektu pn.: Profesjonalne kadry polskiej energetyki.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2014-02-07. Termin składania ofert: 2014-02-17Więcej>>.
Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 244/2 na działkę nr 1/52 do Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-12-23. Termin składania ofert: 2014-02-07Więcej>>.
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2014-01-24. Termin składania ofert: 2014-02-03Więcej>>.
Dostawa gazu płynnego propan dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2014-01-14. Termin składania ofert: 2014-01-24Więcej>>.
Szkolenie Pierwsza pomoc w warunkach pracy energetyka dla uczestników projektu pn.: Profesjonalne kadry polskiej energetyki.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2014-01-08. Termin składania ofert: 2014-01-20Więcej>>.
Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów, oprogramowania komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-12-16. Termin składania ofert: 2013-12-24Więcej>>.
Kurs komputerowy ECDL Core podstawowy dla uczestników projektu pn.: Profesjonalne kadry polskiej energetyki.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-11-27. Termin składania ofert: 2013-12-09Więcej>>.
„Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 244/2 na działkę nr 1/52 do Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-10-29. Termin składania ofert: 2013-12-06Więcej>>.
Dostawa i uruchomienie urządzenia do peletowania dla projektu: Ciepło z biomasy rodzimej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Branden¬burgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Priorytet II. Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki, Działanie 2.3. Wspieranie sieci i kooperacja w zakresie B+R

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-11-25. Termin składania ofert: 2013-12-05Więcej>>.
„Dostawa sprzętu laboratoryjnego, urządzeń i materiałów laboratoryjnych oraz pozostałego asortymentu stanowiącego wyposażenie Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-10-08. Termin składania ofert: 2013-11-18Więcej>>.
Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń wizualizacyjnych, aparatów telefonicznych, urządzeń aktywnych sieci komputerowej dla projektu: Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-10-30. Termin składania ofert: 2013-11-12Więcej>>.
Szkolenie „Pierwsza pomoc w warunkach pracy energetyka” dla uczestników projektu pn.: „Profesjonalne kadry polskiej energetyki”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-10-16. Termin składania ofert: 2013-10-28Więcej>>.
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 282 na działkę nr 557/1, budowa zjazdu z drogi gminnej nr 576/3 na działkę nr 557/3, budowa dróg wewnętrznych na działce nr 557/1 i 557/3 oraz linii elektroenergetycznej (przyłącza) zasilającej ujęcie wód podziemnych, w ramach projektu Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-10-09. Termin składania ofert: 2013-10-24Więcej>>.
Świadczenie usług w zakresie organizacji warsztatów/szkoleń polegającej na przeprowadzeniu rekrutacji, transportu i opieki oraz sporządzanie raportów i sprawozdań z warsztatów/szkoleń osób związanych z projektem Ciepło z biomasy rodzimej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Branden¬burgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Priorytet II. Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki, Działanie 2.3. Wspieranie sieci i kooperacja w zakresie B+R.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-10-14. Termin składania ofert: 2013-10-22Więcej>>.
Kurs nadający uprawnienia elektryczne do 1kV dla uczestników projektu pn.: „Profesjonalne kadry polskiej energetyki”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-10-08. Termin składania ofert: 2013-10-16Więcej>>.
Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 282 na działkę nr 557/1, budowa zjazdu z drogi gminnej nr 576/3 na działkę nr 557/3, budowa dróg wewnętrznych na działce nr 557/1 i 557/3, barier ochronnych na działce nr 557/1 i 557/3 oraz linii elektroenergetycznej (przyłącza) zasilającej ujęcie wód podziemnych, w ramach projektu Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-09-12. Termin składania ofert: 2013-10-03Więcej>>.
Zagospodarowanie terenu Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku polegające na urządzeniu terenów zieleni

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-09-10. Termin składania ofert: 2013-09-27Więcej>>.
Kurs nadający uprawnienia elektryczne do 1kV dla uczestników projektu pn.: Profesjonalne kadry polskiej energetyki.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-09-05. Termin składania ofert: 2013-09-16Więcej>>.
„Wykonanie ujęcia wód podziemnych z ustaleniem zasobów eksploatacyjnych do nawodnień upraw winorośli w ramach projektu Centrum Winiarstwa w Zaborze”.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-08-20. Termin składania ofert: 2013-09-09Więcej>>.
Zagospodarowanie terenu polegające na wykonaniu instalacji nawadniania zieleni na terenie Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-07-11. Termin składania ofert: 2013-08-23Więcej>>.
Uzupełnienie ogrodzenia terenu Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-06-19. Termin składania ofert: 2013-08-05Więcej>>.
Wolna ręka: Pełnienie funkcji opiekuna praktyki w zakładzie pracy tj. firmie MAR- OLD Sp. z o. o. na terenie Portu Lotniczego Zielona Góra w Babimoście w trakcie praktyk zawodowych dla uczestników projektu w okresie od daty podpisania umowy do 31.10.2013 r.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-07-17. Termin składania ofert: 2013-07-25Więcej>>.
Wolna ręka: Pełnienie funkcji opiekuna praktyki w zakładzie pracy: Port Lotniczy Poznań Ławica w trakcie praktyk zawodowych dla uczestników projektu pn.: Przygotowanie personelu obsługi naziemnej i utrzymania ruchu w Porcie Lotniczym Zielona Góra w Babimoście, realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-07-03. Termin składania ofert: 2013-07-11Więcej>>.
Świadczenie usługi hotelarsko – gastronomicznej dla uczestników szkolenia pn.: „Przygotowanie personelu obsługi naziemnej i utrzymania ruchu w Porcie Lotniczym Zielona Góra w Babimoście”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-06-27. Termin składania ofert: 2013-07-05Więcej>>.
Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych wraz z niezbędną armaturą w ramach zadania inwestycyjnegopn.: Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-05-15. Termin składania ofert: 2013-06-28Więcej>>.
Pełnienie funkcji opiekuna praktyki w zakładzie pracy w trakcie praktyk zawodowych dla uczestników projektu w okresie od daty podpisania umowy do 30.11.2013 r. w ramach projektu pn.: Przygotowanie personelu obsługi naziemnej i utrzymania ruchu w Porcie Lotniczym Zielona Góra w Babimoście.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-06-21. Termin składania ofert: 2013-06-13Więcej>>.
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla PWSZ w Sulechowie.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-05-23. Termin składania ofert: 2013-06-11Więcej>>.
Dostawa wraz z montażem mebli biurowych do Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-04-26. Termin składania ofert: 2013-06-10Więcej>>.
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla projektu: Ciepło z biomasy rodzimej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Priorytet II. Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki, Działanie 2.3. Wspieranie sieci i kooperacja w zakresie B+R.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-05-23. Termin składania ofert: 2013-06-03Więcej>>.
Dostawa komputerów przenośnych, wideoprojektorów oraz oprogramowania dla projektu: Przygotowanie personelu obsługi naziemnej i utrzymania ruchu w porcie lotniczym Zielona Góra w Babimoście przy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-04-05. Termin składania ofert: 2013-04-18Więcej>>.
„Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatury naukowo – badawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-02-12. Termin składania ofert: 2013-04-04Więcej>>.
Świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia badań związanych z projektem „Ciepło z biomasy rodzimej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Priorytet II. Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki, Działanie 2.3. Wspieranie sieci i kooperacja w zakresie B+R

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2013-03-25. Termin składania ofert: 2013-04-03Więcej>>.
Dostawa sprzętu komputerowego, licencji i akcesoriów dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-12-18. Termin składania ofert: 2013-01-03Więcej>>.
„Świadczenie usługi w zakresie pełnienia funkcji specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji w projekcie pn.: „Profesjonalne kadry polskiej energetyki” realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-12-14. Termin składania ofert: 2012-12-27Więcej>>.
Świadczenie usług telefonii stacjonarnej w lokalizacjach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie wraz z dzierżawą central telefonicznych.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-12-10. Termin składania ofert: 2012-12-20Więcej>>.
Dostawa sprzętu, akcesoriów i oprogramowania komputerowego, sprzętu aktywnego sieci komputerowej, sprzętu audio wizualnego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-11-26. Termin składania ofert: 2012-12-06Więcej>>.
Wolna ręka: Świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynków i obiektów PWSZ w Sulechowie.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-12-01. Termin składania ofert: 2012-12-01Więcej>>.
Skład, druk i dostawa indeksów oraz druk i dostawa materiałów promocyjnych w postaci ulotek reklamowych dla PWSZ w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-11-19. Termin składania ofert: 2012-11-27Więcej>>.
„Dostawa ciągnika wraz z osprzętem w ramach zadania inwestycyjnego: Szkółka roślin ozdobnych i ogród winny, wchodzące w skład Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-10-09. Termin składania ofert: 2012-11-21Więcej>>.
„Skład, druk i dostawa monografii oraz dwóch zeszytów naukowych dla PWSZ w Sulechowie”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-10-17. Termin składania ofert: 2012-10-26Więcej>>.
Dostawa gazu płynnego propan dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-09-14. Termin składania ofert: 2012-09-26Więcej>>.
Wolna ręka: Dostawę na pole w miejscowości Zabór wraz z rozładunkiem ( działki ewidencyjne nr 557/1 i 557/3): Część 1: Dostawa wraz z rozładunkiem środka chwastobójczego w ilości 185 l. Część 2: Dostawa wraz z rozładunkiem wapna tlenkowego w ilości 70 ton. Postępowanie prowadzone w trybie: z wolnej ręki, na podstawie art. 66 w związku z art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-09-21. Termin składania ofert: 2012-09-24Więcej>>.
„Dostawa na pole w miejscowości Zabór wraz z rozładunkiem ( działki ewidencyjne nr 557/1 i 557/3): Część 1: Dostawa wraz z rozładunkiem środka chwastobójczego w ilości 185 l. Część 2: Dostawa wraz z rozładunkiem wapna tlenkowego w ilości 70 ton” Postępowanie drugie.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-09-11. Termin składania ofert: 2012-09-19Więcej>>.
„Świadczenie usług cateringowych (restauracyjnych) dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-09-10. Termin składania ofert: 2012-09-18Więcej>>.
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-09-03. Termin składania ofert: 2012-09-11Więcej>>.
„Dostawa na pole w miejscowości Zabór wraz z rozładunkiem ( działki ewidencyjne nr 557/1 i 557/3): Część 1: Dostawa wraz z rozładunkiem środka chwastobójczego w ilości 185 l. Część 2: Dostawa wraz z rozładunkiem wapna tlenkowego w ilości 70 ton”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-08-31. Termin składania ofert: 2012-09-10Więcej>>.
„Druk, skład i dostawa legitymacji studenckich dla PWSZ w Sulechowie”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-08-28. Termin składania ofert: 2012-09-06Więcej>>.
„Dostawa maszyn i urządzeń w ramach zadania inwestycyjnego: Szkółka roślin ozdobnych i ogród winny; wchodzące w skład Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku” Część 1 – dostawa ciągnika wraz z osprzętem, Część 2 – dostawa wraz z montażem linii technologicznej do napełniania pojemników podłożem

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-06-18. Termin składania ofert: 2012-08-22Więcej>>.
Wykonanie i dostawa gadżetów reklamowych, druków organizacja roku akademickiego 2012/2013 oraz zaproszeń dla Biura Projektu PWSZ w Sulechowie.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-07-02. Termin składania ofert: 2012-07-10Więcej>>.
„Świadczenie usług pocztowo-kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 gram dla PWSZ w Sulechowie”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-06-06. Termin składania ofert: 2012-06-15Więcej>>.
Świadczenie usług pocztowych dla przesyłek listowych o wadze do 50 g na rzecz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualne zwroty.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-05-30. Termin składania ofert: 2012-06-11Więcej>>.
„Dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego: Szkółka roślin ozdobnych i ogród winny; wchodzące w skład Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku (postępowanie drugie)” Część 1: Dostawa wraz z rozładunkiem narzędzi oraz drobnych akcesoriów niezbędnych przy uprawie roślin ozdobnych. Część 2: Dostawa wraz z rozładunkiem nawozów, podłoża, środków ochrony roślin i pojemników do uprawy roślin ozdobnych. Część 3: Dostawa wraz z rozładunkiem sadzonek winorośli. Część 4: Dostawa wraz z rozładunkiem kory sosnowej.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-05-17. Termin składania ofert: 2012-05-30Więcej>>.
Świadczenie usługi gastronomicznej w związku z organizacją pobytu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, uczestników Interdyscyplinarnej Akademii Naukowców, realizowanej w ramach projektu Kompetencje kluczowe drogą do kariery współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-05-16. Termin składania ofert: 2012-05-24Więcej>>.
„Dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego: Szkółka roślin ozdobnych i ogród winny; wchodzące w skład Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku” Część 1: Dostawa wraz z rozładunkiem narzędzi oraz drobnych akcesoriów niezbędnych przy uprawie roślin ozdobnych. Część 2: Dostawa wraz z rozładunkiem nawozów, podłoża, środków ochrony roślin i pojemników do uprawy roślin ozdobnych. Część 3: Dostawa wraz z rozładunkiem sadzonek winorośli. Część 4: Dostawa wraz z rozładunkiem kory sosnowej.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-05-08. Termin składania ofert: 2012-05-16Więcej>>.
Skład, druk i dostawa materiałów akcydensowych dla PWSZ w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-04-05. Termin składania ofert: 2012-04-16Więcej>>.
Druk i dostawa materiałów promocyjnych w postaci ulotek i Biuletynu Informacyjnego dla Biura Projektu PWSZ w Sulechowie.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-03-16. Termin składania ofert: 2012-03-26Więcej>>.
Dostawa aparatury naukowo – badawczej, tj.: stanowiska do badania przepływomierzy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Hala laboratoryjna energooszczędna - ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii" dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-03-16. Termin składania ofert: 2012-03-26Więcej>>.
Dostawę wraz z montażem wyposażenia linii technologicznych „Zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu spożywczego”, wchodzącego w skład Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-01-31. Termin składania ofert: 2012-03-15Więcej>>.
Dostawa wraz z rozładunkiem i montażem aparatury naukowo - badawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Hala laboratoryjna energooszczędna - ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie Część 1: Stanowisko do badania przepływomierzy Część 2: Stanowisko do badania wartości opałowej cz. 2.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2012-02-23. Termin składania ofert: 2012-03-02Więcej>>.
Dostawa oprogramowania, licencji i sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-11-25. Termin składania ofert: 2011-12-09Więcej>>.
Druk zeszytu naukowego Instytutu Prawa i Administracji pt.: „Studia Lubuskie tom 7/2011” dla PWSZ w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-09-22. Termin składania ofert: 2011-10-04Więcej>>.
Zapytanie o cenę pn.: „Druk skryptu pt.: „Wpływ autostrady Warszawa-Berlin na rozwój turystyki w regionie”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-10-05. Termin składania ofert: 2011-09-30Więcej>>.
Roboty budowlane w zakresie dostarczenia i zainstalowania, w istniejącej kotłowni, kotła c.o. na pelety, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (LOIiWA) w Kalsku – SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH I OGROD WINNY”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-09-06. Termin składania ofert: 2011-09-22Więcej>>.
Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych – Zaplecze badawczo-rozwojowe przemysłu spożywczego (roboty elektryczne, sanitarne i wentylacyjne)

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-08-11. Termin składania ofert: 2011-09-20Więcej>>.
„Dostawa wraz z montażem wyposażenia Hali Technologicznej „Zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu spożywczego”, wchodzącego w skład Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-07-25. Termin składania ofert: 2011-08-23Więcej>>.
Zapytanie o cenę: „Druk i dostawa druków „organizacja roku akademickiego 2011/2012” dla PWSZ w Sulechowie.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-08-26. Termin składania ofert: 2011-08-22Więcej>>.
Dostawa aparatury naukowo - badawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Hala laboratoryjna energooszczędna - ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie. Postępowanie drugie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-06-22. Termin składania ofert: 2011-07-01Więcej>>.
Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (LOIiWA) w Kalsku – Zaplecze badawczo-rozwojowe przemysłu spożywczego”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-05-04. Termin składania ofert: 2011-06-16Więcej>>.
Dostawa i montaż sprzętu i oprogramowania komputerowego dla obiektu Hala laboratoryjna energooszczędna - ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-06-03. Termin składania ofert: 2011-06-13Więcej>>.
Dostawa aparatury naukowo - badawczej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Hala laboratoryjna energooszczędna - ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii dla Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie..

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-05-23. Termin składania ofert: 2011-06-03Więcej>>.
Dostawa wyposażenia specjalistycznego laboratorium maszyn elektrycznych w ramach Projektu pt.: Hala laboratoryjna energooszczędna - ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-05-17. Termin składania ofert: 2011-05-31Więcej>>.
Dostawa wody oraz odprowadzenia ścieków dla nieruchomości PWSZ w Sulechowie, dz. nr 124/10..

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-05-26. Termin składania ofert: 2011-05-25Więcej>>.
„Dostawa i montaż wyposażenia w technologie informacyjne dla obiektu "Hala laboratoryjna energooszczędna - ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie: Część A: Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Część B: Dostawa sprzętu audio – wideo”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-04-28. Termin składania ofert: 2011-05-13Więcej>>.
Dostawa wyposażenia specjalistycznego laboratorium maszyn elektrycznych w ramach Projektu pt.: Hala laboratoryjna energooszczędna - ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii..

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-04-28. Termin składania ofert: 2011-05-12Więcej>>.
„Dostawa wyposażenia specjalistycznego laboratorium maszyn elektrycznych w ramach Projektu pt.: „Hala laboratoryjna energooszczędna – ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-04-07. Termin składania ofert: 2011-04-28Więcej>>.
Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (LOIiWA) w Kalsku – Zaplecze badawczo-rozwojowe przemysłu spożywczego”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-03-09. Termin składania ofert: 2011-04-21Więcej>>.
„Druk zeszytu naukowego IZiIR PWSZ w Sulechowie Technologia Żywności i Żywienie Człowieka nr 4/2010”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-04-06. Termin składania ofert: 2011-04-15Więcej>>.
Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (LOIiWA) w Kalsku – SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH I OGROD WINNY - część B”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-03-17. Termin składania ofert: 2011-04-14Więcej>>.
„Druk i dostawa informatorów, ulotek oraz skład druk i dostawa Biuletynu Informacyjnego dla PWSZ w Sulechowie"

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-04-01. Termin składania ofert: 2011-04-01Więcej>>.
Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pt. Hala laboratoryjna energooszczędna - ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii - w zakresie wykonania części instalacji elektrycznej oświetlenia iluminacyjnego

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-03-11. Termin składania ofert: 2011-03-28Więcej>>.
Druk i dostawa materiałów konferencyjnych: „V Międzynarodowa Konferencja Winiarska „ 25 marca 2011 Praca zbiorowa pod red. : prof. dr hab. inż. Tadeusz Baranowski, doc. dr inż. Andrzej Bartkiewicz”,

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-02-21. Termin składania ofert: 2011-03-01Więcej>>.
Skład, druk i oprawa zeszytu naukowego dla PWSZ w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-01-26. Termin składania ofert: 2011-02-04Więcej>>.
Dostawa i montaż mebli oraz ozdób okiennych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pt. Hala laboratoryjna energooszczędna - ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-01-21. Termin składania ofert: 2011-01-31Więcej>>.
„Świadczenie usług przewozów wycieczek autokarowych w roku 2011 dla PWSZ w Sulechowie”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-12-28. Termin składania ofert: 2011-01-10Więcej>>.
Dostawa i montaż mebli oraz ozdób okiennych w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pt. Hala laboratoryjna energooszczędna - ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-12-30. Termin składania ofert: 2011-01-10Więcej>>.
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej do obiektu Hala laboratoryjna (dz. Nr 124/10), mieszczącego się przy budynku PWSZ w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51, oraz świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2011-01-10. Termin składania ofert: 2011-01-10Więcej>>.
Dostawa central telefonicznych oraz świadczenie usług telefonii stacjonarnej w lokalizacjach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2012.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-12-09. Termin składania ofert: 2010-12-17Więcej>>.
Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla PWSZ w Sulechowie w ramach Projektu współfinansowanego ze środków UE, pn.: Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-11-26. Termin składania ofert: 2010-12-06Więcej>>.
„Druk i dostawa kalendarzy trójdzielnych, ściennych na rok 2011 dla PWSZ w Sulechowie”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-12-07. Termin składania ofert: 2010-12-03Więcej>>.
Roboty budowlane w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pt. „Hala laboratoryjna energooszczędna – ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii” w zakresie instalacji generatorów wiatrowych

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-11-02. Termin składania ofert: 2010-11-17Więcej>>.
Dostawa i realizacja znaków tzw.: „bonów towarowych” dla pracowników PWSZ w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-11-08. Termin składania ofert: 2010-11-16Więcej>>.
Roboty budowlane - instalacje sanitarne w zakresie technologii ciepłowni, w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pt. Hala laboratoryjna energooszczędna - ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-10-18. Termin składania ofert: 2010-11-03Więcej>>.
„Roboty budowlane w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pt. „Hala laboratoryjna energooszczędna – ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii” w zakresie instalacji generatorów wiatrowych”. Postępowanie prowadzone w trybie: z wolnej ręki, na podstawie art. 66 w związku z art. 67 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.),

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-10-13. Termin składania ofert: 2010-10-15Więcej>>.
ZAPROSZENIE do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: „Roboty budowlane – instalacje sanitarne w zakresie technologii ciepłowni, w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pt. „Hala laboratoryjna energooszczędna – ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii” - postępowanie drugie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-08-19. Termin składania ofert: 2010-10-11Więcej>>.
Roboty budowlane w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pt. „Hala laboratoryjna energooszczędna – ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii” w zakresie instalacji generatorów wiatrowych

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-09-24. Termin składania ofert: 2010-10-11Więcej>>.
Roboty budowlane w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pt. Hala laboratoryjna energooszczędna - ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii w zakresie: Część A- instalacji systemu wodorowego i fotowoltaiki; Część B - instalacji generatorów wiatrowych.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-09-03. Termin składania ofert: 2010-09-20Więcej>>.
„Skład, druk i oprawa trzech skryptów dla PWSZ w Sulechowie”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-08-31. Termin składania ofert: 2010-09-13Więcej>>.
„Druk i dostawa druków „organizacja roku akademickiego 2010/2011”oraz zaproszeń dla PWSZ w Sulechowie”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-09-02. Termin składania ofert: 2010-09-01Więcej>>.
Roboty budowlane w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pt. Hala laboratoryjna energooszczędna - ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii w zakresie: Część A- instalacji systemu wodorowego i fotowoltaiki; Część B - instalacji generatorów wiatrowych.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-08-16. Termin składania ofert: 2010-08-31Więcej>>.
ZAPROSZENIE do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: „Roboty budowlane – instalacje sanitarne w zakresie technologii ciepłowni, w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pt. „Hala laboratoryjna energooszczędna – ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-08-03. Termin składania ofert: 2010-08-11Więcej>>.
„Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych realizowanego zadania inwestycyjnego pt. „Hala laboratoryjna energooszczędna – ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-07-20. Termin składania ofert: 2010-08-04Więcej>>.
ZAPROSZENIE do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: Roboty budowlane – instalacje sanitarne w zakresie „Agregatu turbiny gazowej”, realizowanego zadania inwestycyjnego pt. „Hala laboratoryjna energooszczędna – ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-06-25. Termin składania ofert: 2010-07-12Więcej>>.
Świadczenie usług pocztowo-kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym powyżej 50 gram dla PWSZ w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-06-18. Termin składania ofert: 2010-06-28Więcej>>.
Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowej sieci informatycznej

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-06-18. Termin składania ofert: 2010-06-18Więcej>>.
„Roboty budowlane – instalacje sanitarne w zakresie „Agregatu turbiny gazowej”, realizowanego zadania inwestycyjnego pt. „Hala laboratoryjna energooszczędna – ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-05-28. Termin składania ofert: 2010-06-14Więcej>>.
„Świadczenie usług pocztowych przesyłek listowych do 50 g dla potrzeb Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie w obrocie krajowym i zagranicznym oraz ewentualne zwroty”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-06-14. Termin składania ofert: 2010-06-14Więcej>>.
Wykonanie druku i dostawy świadectw ukończenia studiów podyplomowych dla PWSZ w Sulechowie według Rozporządzenia MNiSW z dnia 19 grudni 2008 roku w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. Nr 11, poz. 61).

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-06-02. Termin składania ofert: 2010-06-08Więcej>>.
Druk i dostawa materiałów akcydensowych dla PWSZ w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-05-11. Termin składania ofert: 2010-05-19Więcej>>.
Skład, druk i oprawa dwóch zeszytów naukowych oraz druk i skład Biuletynu Informacyjnego dla PWSZ w Sulechowie.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-04-21. Termin składania ofert: 2010-04-30Więcej>>.
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń aktywnych sieci komputerowej - zamówienie uzupełniające

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-04-16. Termin składania ofert: 2010-04-15Więcej>>.
„Skład, druk i oprawa zeszytu naukowego oraz dwóch skryptów dla PWSZ w Sulechowie”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-02-18. Termin składania ofert: 2010-02-26Więcej>>.
„Druk i dostawa ulotek i plakatów dla PWSZ w Sulechowie”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2010-01-21. Termin składania ofert: 2010-01-27Więcej>>.
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla PWSZ w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-12-23. Termin składania ofert: 2010-01-11Więcej>>.
Świadczenie usług przewozów wycieczek w roku 2010

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-12-09. Termin składania ofert: 2009-12-17Więcej>>.
Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń aktywnych sieci komputerowej

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-11-30. Termin składania ofert: 2009-12-11Więcej>>.
Druk, skład i dostawa indeksów dla PWSZ w Sulechowie.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-12-11. Termin składania ofert: 2009-11-27Więcej>>.
Dostawa i realizacja znaków tzw.: „bonów towarowych” dla pracowników i dzieci pracowników PWSZ w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-11-12. Termin składania ofert: 2009-11-20Więcej>>.
„Hala laboratoryjna energooszczędna – ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii” w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-10-23. Termin składania ofert: 2009-11-18Więcej>>.
Druk, skład i dostawa indeksów oraz świadectw ukończenia studiów podyplomowych dla PWSZ w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-11-03. Termin składania ofert: 2009-11-16Więcej>>.
„Skład, druk i oprawa materiałów konferencyjnych oraz zeszytu naukowego dla PWSZ w Sulechowie”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-10-16. Termin składania ofert: 2009-10-26Więcej>>.
Druk, skład i dostawa indeksów dla PWSZ w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-09-14. Termin składania ofert: 2009-09-24Więcej>>.
„Druk i dostawa materiałów konferencyjnych: Zieleń Miast i Wsi Z IV konferencji Naukowo-technicznej pt.: „Techniki i technologie dla terenów zieleni” dla PWSZ w Sulechowie w roku 2009”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-09-10. Termin składania ofert: 2009-09-15Więcej>>.
„Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-07-17. Termin składania ofert: 2009-08-10Więcej>>.
„Opracowanie dokumentacji projektowej „Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych – Zaplecze badawczo - rozwojowe przemysłu spożywczego”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-07-17. Termin składania ofert: 2009-08-10Więcej>>.
„Druk i dostawa druków „organizacja roku akademickiego 2009/2010” oraz teczek dla PWSZ w Sulechowie”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-07-01. Termin składania ofert: 2009-07-10Więcej>>.
Druk i dostawa materiałów akcydensowych dla PWSZ w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-06-09. Termin składania ofert: 2009-06-18Więcej>>.
Tryb z wolnej ręki na wykonanie elementów robót przy wykonywaniu zadania pn. „Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych, Szkółka roślin ozdobnych, ogród winny - Część „A””, tj.: - wykonanie chudego betonu pod posadzki w budynku dydaktyczno-socjalnym oraz w budynku pomocniczym, - wykonanie instalacji odgromowej na budynku hala – pracownia.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-06-04. Termin składania ofert: 2009-06-03Więcej>>.
„Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Etap 1 – SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH I OGRÓD WINNY Część „A” – roboty uzupełniające”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-05-07. Termin składania ofert: 2009-06-01Więcej>>.
„Druk Biuletynu Informacyjnego PWSZ w Sulechowie, plakatów i zakładek kierunkowych dla PWSZ w Sulechowie”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-05-15. Termin składania ofert: 2009-05-25Więcej>>.
„Druk skryptu oraz dwóch zeszytów naukowych dla PWSZ w Sulechowie”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-04-08. Termin składania ofert: 2009-04-16Więcej>>.
Druk i dostawa materiałów akcydensowych oraz druk, skład i dostawa rejestrów: wydawanych świadectw ukończenia kursu i studiów podyplomowych w PWSZ w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-03-11. Termin składania ofert: 2009-03-19Więcej>>.
Skład, druk i dostawa kwartalnika naukowo - dydaktycznego pt.: „Wędrujemy” dla PTTK w PWSZ w Sulechowie

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-02-25. Termin składania ofert: 2009-03-05Więcej>>.
Druk plakatów, ulotek reklamowych i informatorów dla PWSZ w Sulechowie w roku 2009

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2009-01-20. Termin składania ofert: 2009-01-28Więcej>>.
Świadczenie usług przewozów wycieczek w roku 2009

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2008-12-18. Termin składania ofert: 2009-01-05Więcej>>.
Druk zeszytów naukowych Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej pt.: „Prace IZiIR Kształtowanie Terenów Zieleni nr 2/2008”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2008-12-23. Termin składania ofert: 2009-01-05Więcej>>.
„Dostawa usługi xDSL 8MBs/1,5MBs dla Domu Studenta ul. Prosta 7a w Sulechowie oraz dla Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej w Kalsku nr 67”.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2008-12-11. Termin składania ofert: 2008-12-18Więcej>>.
DOSTAWA I REALIZACJA ZNAKÓW TZW.: BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW PWSZ W SULECHOWIE

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2008-11-20. Termin składania ofert: 2008-11-28Więcej>>.
Dostawa centrali telekomunikacyjnej oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych z telefonów stacjonarnych w Domach Studenta w Sulechowie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2008-11-04. Termin składania ofert: 2008-11-14Więcej>>.
CZĘŚĆ A: Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania komputerowego. CZĘŚĆ B: Dostawa sprzętu aktywnego sieci komputerowej. Wykonawca zapewni dostarczenie przedmiotu umowy transportem własnym, w opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających przed uszkodzeniem.

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2008-07-18. Termin składania ofert: 2008-07-29Więcej>>.
Opracowanie dokumentacji projektowej „Lubuskiego Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych – Zaplecze badawczo - rozwojowe przetwórstwa spożywczego”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2008-04-28. Termin składania ofert: 2008-05-15Więcej>>.
Nadzór inwestorski dotyczący budowy „Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych, SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH I OGRÓD WINNY W KALSKU”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2008-04-15. Termin składania ofert: 2008-04-24Więcej>>.
„Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH I OGRÓD WINNY Część „A”

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2008-03-07. Termin składania ofert: 2008-04-03Więcej>>.
DOSTAWA I REALIZACJA ZNAKÓW TZW.: BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW PWSZ W SULECHOWIE

Postępowanie zakończone

zamówienie powyżej 30 000 euro. Data utworzenia: 2008-02-22. Termin składania ofert: 2008-03-03Więcej>>.