Szybka wyszukiwarka

 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W KALSKU

Numer rejestru:              K.AG-220-1/15                                                                   Sulechów, dnia 17.04.2015 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

przetargowego na sprzedaż nieruchomości w Kalsku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie informuje, że w dniu 10.04.2015 r. roku o godzinie 12:00, w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie przy ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów w pok. 202 przeprowadzono pierwszy przetarg ustny nieograniczony sprzedaży w jednej licytacji trzech nieruchomości położonych w Kalsku, który zakończył się wynikiem negatywnym.

Przedmiot przetargu:

Sprzedaż w jednej licytacji łącznie trzech nieruchomości:

Ø  Nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym na działce ewidencyjnej nr 4/59 w Kalsku, powierzchnia działki – 0,0726 ha, powierzchnia zabudowy budynku  - 304 m2.

Ø  Nieruchomości gruntowej na działce ewidencyjnej nr 4/56 w Kalsku, powierzchnia działki – 0,0747 ha.

Ø  Nieruchomości gruntowej  na działce ewidencyjnej nr 4/45 w Kalsku, powierzchnia działki – 0,0171 ha.

Nieruchomości te są własnością Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

Nieruchomości nie są obciążone hipoteką i są wolne od ograniczeń i roszczeń.

Stan formalno-prawny dla przedmiotowych nieruchomości na działkach ewidencyjnych nr 4/59, 4/56, 4/45 w obrębie miejscowości Kalsk zawarty jest Księgach Wieczystych nr ZG2S/00009916/3,ZG2S/000025567/9, ZG2S/00006543/6 (Sąd Rejonowy w Świebodzinie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie).

Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi łącznie 340 400,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy czterysta złotych, 00/100) netto.  

Liczba osób dopuszczonych/ niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych: 0

Liczba osób niedopuszczonych: 0

Wynik postępowania:

Postępowanie zakończono wynikiem negatywnym. Postępowanie zostaje unieważnione z powodu braku oferentów i ofert.

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibiesprzedającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów, skrzydło „D”, parter oraz umieszczono na stronie internetowej www.pwsz.sulechow.pl, zakładka: Biuletyn Informacji Publicznej, zakładka: Ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości.

                                                                                                                       REKTOR

                                                                                                                          /--/

                                                                                             dr hab. inż. Wiesław Miczulski, prof. nadzw.

Załączniki:
Pobierz plik (wynik.pdf)wynik postepowania przetargowego[ ]434 kB