Szybka wyszukiwarka

 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W SULECHOWIE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W 2015 ROKU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PISEMNEGO; R.BR-220-2/15

pws

Nr. rejestru: R.BR-220-2/15                                                             Sulechów, dnia 2015-04-28

Wykaz  nieruchomości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Sulechowie przeznaczonych do sprzedaży  w 2015 roku

w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego

 

 

 1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

1.    Księga Wieczysta nr ZG2S/00007418/8 w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sulechowie.

2.    Działka ewidencyjna nr 1/75

3.    Lokalizacja: Kalsk, gmina Sulechów, pow. zielonogórski, woj. lubuskie, obręb 
nr 0009 Kalsk.

4.    Oznaczenie użytku – R.

5.    Rodzaj użytku – grunty orne.

6.    Powierzchnia działki – 2,00 ha w tym: klasa IV a - 1,6979 ha, klasa IV b - 0,3021 ha.

    II.  Stan prawny:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie jest w trakcie procedury podziału działki 1/52 i wyodrębnienia z niej działek nr 1/75 i 1/76. Do sprzedaży przeznaczona będzie nowo wyodrębniona niezabudowana działka nr 1/75 o powierzchni 2 ha, która jest przedmiotem niniejszego wykazu.

III.  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (wg. uchwały Rady Miejskiej w Sulechowie nr 0007.61.2015 z dnia 24 marca 2015 r.) - „Teren pod zabudowę usługowo-produkcyjną”.

IV.  Opis nieruchomości:

 1. Nieruchomość położona we wsi Kalsk, w powiecie zielonogórskim, gminie Sulechów, oddalona 5 km od Sulechowa, 15 km od Świebodzina, 25 km od Zielonej Góry, na północ od zabudowy wsi, przy drodze krajowej nr 3 Zielona Góra – Gorzów Wlkp.
 2. Najbliższe otoczenie nieruchomości – działki nr 1/75:

-      od północy działka 1/75 graniczy z nieruchomością położoną na działce ewidencyjnej 
nr 1/76 zabudowaną budynkami i obiektami przeznaczonymi na cele naukowe Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku,

-     od południa: wzdłuż działki droga nieutwardzona i ogrody działkowe, dalej zabudowa ODR w Kalsku,

-      od wschodu: utwardzony pas drogi wew. działki 1/76 (dojazd do tej działki od strony południowej), dalej las,

-     od zachodu: droga krajowa nr 3, z której jest bezpośredni zjazd na drogę nieutwardzoną pomiędzy działką 1/75 a ogrodami działkowymi.

 1. Uzbrojenie:

-      przez teren działki przebiega linia energetyczna SN 15 kV ,

-     przy granicy wschodniej działki przebiega sieć WODKAN.

 1. Działka o kształcie zbliżonym do trapezu z załamaniami linii granicznej w płn. części.
 2. Aktualnie teren działki wykorzystywany jest rolniczo.
 3. Łączna wartości rynkowa ww. nieruchomości nie przekracza kwoty określonej w art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 4. V.Informacje dodatkowe:
  1. Wyszczególniona w wykazie nieruchomość działka niezabudowana 1/75 będzie przedmiotem przetargu nieograniczonego pisemnego.
  2. Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym nie wcześniej niż w miesiącu maju br. będzie podane do publicznej wiadomości:

-      na stronie internetowej uczelni www.pwsz.sulechow.pl (zakładka: BIP, ogłoszenia/przetargi, zakładka: sprzedaż nieruchomości),

-      na tablicy ogłoszeniowej w budynku przy ul. Armii Krajowej 48 (Administracja – hol na parterze),

-      w prasie lokalnej.

 1. Informacje na temat nieruchomości pod nr tel. 68 3528431 lub 68 3528426 w godzinach 
  od 8:00-14:00.