Szybka wyszukiwarka

 
 
 
Nr postępowania:ZP.2396-10/16/K.AG Data ogłoszenia: 2016-02-24

Nazwa i adres   Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
  ul. Armii Krajowej 51
  66 - 100 Sulechów
  tel. (068) 352 84 18
  fax (068) 352 84 19
 
www.pwsz.sulechow.pl
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Tytuł postępowania:

„Sukcesywna   dostawa środków czystości dla PWSZ w Sulechowie w roku 2016”

Tryb:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z   Zarządzeniem nr 83/07/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w   Sulechowie z dnia 24.09.2009 r., w związku z art. 4 pkt 8   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   (Dz.U.2013.907-j.t.), tj. do 30 000,00 euro.

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Oferta powinna być przesłana za   pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub dostarczona do siedziby zamawiającego tj.: Państwowa Wyższa   Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51, 66 - 100 Sulechów, w terminie do dnia 02.03.2016 r. do godz. 12:00 w pok. 104   (Kancelaria), ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów,

Miejsce i termin   otwarcia ofert/ wniosków:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   otwarcie ofert nastąpi 02.03.2016 o godz. 13.30 w siedzibie   Zamawiającego, tj.: w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, ul. Armii Krajowej   51,   66-100 Sulechów, pok. 10).

INFORMACJE:
 
WYNIK POSTĘPOWANIA:

 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, jako zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania , którego szacowana wartość nie przekroczyła równowartości 30 tys euro, dotyczącego „Sukcesywnej dostawy środków czystości dla PWSZ w Sulechowie w roku 2016”, zostały wybrane następujące oferty:

Część a – środki czystości tradycyjne:

oferta nr 6:  Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna  Grzegorz Krygiel ,ul. Kołomłyńska 2/2, 59-330 Ścinawa

Część b – papier toaletowy:

                oferta nr 2: ROMATEX s.c. Romualda Hrynkiewicz, Stanisław Hrynkiewicz, Kruszyna 4, 66-100 Sulechów,

Część c – chemia profesjonalna:

                oferta nr 1: HENRY KRUSE Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce.

Ww. oferty w częściach a, b, c wybrano jako najkorzystniejsze, ponieważ ww. Wykonawcy spełnili warunki postawione w zapytaniu ofertowym oraz zaoferowali najniższa cenę.