Szybka wyszukiwarka

 
 
 
Nr postępowania:ZP.2396-14/16/K.TI Data ogłoszenia: 2016-04-04

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51 66 - 100 Sulechów tel. (068) 352 84 18 fax (068) 352 84 19 www.pwsz.sulechow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Tytuł postępowania:  Dostawa gazu płynnego propan dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Tryb:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 83/07/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 24.09.2009 r. oraz § 20a umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL.04.01.02-00-121/12-01 z dnia 21.11.2012 r., w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2013.907 ze zm.), tj. do 30 000,00 euro.

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub dostarczona do siedziby zamawiającego tj.: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51, 66 - 100 Sulechów, w terminie do dnia 12.04.2016 r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert/ wniosków:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2016 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie,   ul. Armii Krajowej   51, 66-100 Sulechów, pok. 10).

INFORMACJE:
 
WYNIK POSTĘPOWANIA: