Szybka wyszukiwarka

 
 
Nr postępowania: ZP.2396-131/16/R.IZ Data ogłoszenia: 15.11.2016 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51 66 - 100 Sulechów tel (068) 352 84 18, fax (068) 352 84 19 www.pwsz.sulechow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Tytuł postępowania:

Dostawa wyposażenia pracowni laboratoryjnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie”

Część 1 : Dostawa artykułów z tworzyw sztucznych i innych akcesoriów

                laboratoryjnych. Część 2: Dostawa pipet wzorcowanych, końcówek do pipet i dozownika

                butelkowego. Część 3: Dostawa odczynników chemicznych.

Część 4: Dostawa szkła laboratoryjnego.

Część 5: Dostawa zmywarki.

Część 6: Dostawa termohigrometru.

Tryb: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 83/07/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 24.09.2009 r., w trybie art. 6a w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. do 30.000 euro.

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Ofertę należy składać w terminie do dnia 24.11.2016 r. do godz. 11:30, w następującej formie:

  1. pisemnej, w siedzibie Zamawiającego tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, 66-100 Sulechów, ul. Armii Krajowej 48 pok. nr 104 lub,
  2. faxem na numer: 068 352 84 19 lub,
  3. pocztą elektroniczną email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Miejsce i termin otwarcia ofert/ wniosków:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 24.11.2016 r. o godz. 12:00 w pok. 108A przy ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów.

INFORMACJE:
WYNIK POSTĘPOWANIA:

Nasz znak: ZP.2396-131/16/R.IZ                                                                                                                                                         Sulechów, 08.12.2016 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, jako Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania pn.: Dostawa wyposażenia pracowni laboratoryjnych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie”, zostały wybrane następujące oferty:

Część 1 : Dostawa artykułów z tworzyw sztucznych i innych akcesoriów laboratoryjnych

Nazwa Wykonawcy: Alchem Grupa Sp z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Wartość brutto: 5 719,88 zł

Część 2: Dostawa pipet wzorcowanych, końcówek do pipet i dozownika butelkowego

Nazwa Wykonawcy: Eppendorf Poland Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 212, 02- 486 Warszawa

Wartość brutto: 9 323,16 zł

Część 3: Dostawa odczynników chemicznych

Nazwa Wykonawcy: Alchem Grupa Sp z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Wartość brutto: 167,28 zł

Część 4: Dostawa szkła laboratoryjnego

Nazwa Wykonawcy: Firma TESORA Marzena Paczyńska ul. Cieszyńska 367/201 43-300 Bielsko - Biała

Wartość brutto: 10 001,13 zł

Część 5: Dostawa zmywarki

Nazwa Wykonawcy: Alchem Grupa Sp z o.o. ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Wartość brutto: 1 469,85 zł

Część 6: Dostawa termohigrometru

Nazwa Wykonawcy: Tech Mix Katarzyna Płonka ul. Jana Sobieskiego 391a 43-300 Bielsko - Biała

Wartość brutto: 750,30 zł

Oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze, ponieważ ww. Wykonawcy spełnili wszystkie warunki postawione w zapytaniu ofertowym. Ponadto Wykonawcy zaoferowali najkorzystniejsze cenowo oferty.

Zestawienie ofert:

Nr oferty Numer części: Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Cena brutto

(PLN)

Punkty w kryterium „Cena” Uwagi
1 6

APG-INNOWACJE

Ul. Mikołowska 29, 41-400 Mysłowice

Część 6: 3 567,00 Oferta odrzucona Niezgodność parametrów
2

5

6

Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak

Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów

Część 5: 2 763,81

Część 6: 762,60

Część 5: 53,18

Część 6: 98,39

--
3

1

3

4

5

Firma TESORA Marzena Paczyńska

Ul. Cieszyńska 367/201

43-300 Bielsko-Biała

Część 1: 10 198,13

Część 3: 246,00

Część 4: 10 001,13

Część 5: 2 583,00

Część 1: 56,08

Część 3: 68,00

Część 4: 100

Część 5: 56,90

--
4

1

3

5

6

Alchem Grupa Sp. z o.o.

Ul. Polna 21, 87-100 Toruń

Część 1: 5 719,88

Część 3: 167,28

Część 5: 1 469,85

Część 6: 861,00

Część 1: 100

Część 3: 100

Część 5: 100

Część 6: 87,14

--
5 6

Tech Mix Katarzyna Płonka

Ul. Jana Sobieskiego 391a

43-300 Bielsko - Biała

Część 6: 750,30 100 --
6 2

Eppendorf Poland Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa

Część 2: 9 323,16 100 --