Szybka wyszukiwarka

 
 

POKL

 

Nr postępowania: ZP.2396-156/15/R.IP Data ogłoszenia: 2015-09-21

Nazwa i adres Zamawiającego:

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
  ul. Armii Krajowej 51
  66 - 100 Sulechów
  tel. (068) 352 84 18
  fax (068) 352 84 19
 
www.pwsz.sulechow.pl 
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

 

Tytuł postępowania:

„Kurs nadający uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji w grupach: G2 – cieplnej i G3 – gazowej”

Tryb:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 83/07/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 24.09.2009 r. oraz § 20a umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL.04.01.02-00-121/12-01 z dnia 21.11.2012 r., w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   (Dz.U.2013.907-j.t. ze zm.), tj. do 30 000,00 euro.

 

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub dostarczona do siedziby zamawiającego tj.: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowieul. Armii Krajowej 51, 66 - 100 Sulechów, w terminie do dnia 06.10.2015 r. do godz. 11:00.

 

Miejsce i termin   otwarcia ofert/ wniosków:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   06.10.2015 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Państwowej   Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie,   ul. Armii Krajowej   51, 66-100 Sulechów, pok. 10).

 

INFORMACJE:
 
WYNIK POSTĘPOWANIA:
 

Nr postępowania: ZP.2396-156/15/R.IP                                                                                                                                                                             Data ogłoszenia: 07.10.2015 r.

 

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, jako Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania pn.: „Kurs nadający uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji w grupach: G2 – cieplnej i G3 – gazowej”, prowadzonego zgodnie z Zarządzeniem nr 83/07/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 24.09.2009 r., w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.), tj. do 30.000 euro, została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze ul. Stary Rynek 17, 65-067 Zielona Góra - Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Świebodzinie os. Łużyckie 39, 66-200 Świebodzin.

           

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ ww. Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w zapytaniu ofertowym. Ponadto Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów, wyliczoną według kryterium przyjętego w postępowaniu.

           

Zamawiający jednocześnie informuje, że do wyznaczonego terminu na składanie ofert wpłynęły trzy oferty.

Zestawienie ofert:

Numer oferty Firma oraz adres   Wykonawcy Liczba przyznanych   punktów wg kryterium „cena” Uwagi
1

Centrum Szkoleniowe Monika Gielar

ul. Szarotki 7

71-604 Szczecin

               85,91 ---
2

International Training Center Sp. z o. o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

               71,17 ---
3

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze

ul. Stary Rynek 17,

65-067 Zielona Góra -

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Świebodzinie

os. Łużyckie 39,

66-200 Świebodzin

                100 --