Szybka wyszukiwarka

 
 
                                                              
Nr postępowania: ZP.2396-171/15/R.IP Data ogłoszenia: 2015-10-12

Nazwa i adres   Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
  ul. Armii Krajowej 51
  66 - 100 Sulechów
  tel. (068) 352 84 18
  fax (068) 352 84 19
 
www.pwsz.sulechow.pl
 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Tytuł postępowania:

Kurs komputerowy ECDL CAD wraz z egzaminem i certyfikatem dla   uczestników projektu pn.: „Profesjonalne kadry polskiej energetyki”

Tryb:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z   Zarządzeniem nr 83/07/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w   Sulechowie z dnia 24.09.2009 r. oraz § 20a umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL.04.01.02-00-121/12-01 z dnia 21.11.2012 r., w związku z art. 4 pkt 8   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych   (Dz.U.2013.907-j.t.), tj. do 30 000,00 euro.

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Oferta powinna być przesłana za   pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub dostarczona do siedziby zamawiającego tj.: Państwowa Wyższa   Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51, 66 - 100 Sulechów, w terminie do dnia 27.10.2015   r. do godz. 11:00.

Miejsce i termin   otwarcia ofert/ wniosków:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   27.10.2015 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Państwowej   Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie,   ul. Armii Krajowej   51, 66-100 Sulechów, pok. 10).

INFORMACJE:
 
WYNIK POSTĘPOWANIA:

  Nr postępowania: ZP.2396-171/15/R.IP                                                                                                                                      Data ogłoszenia:  2015-10-28  

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, jako Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania pn.: Kurs komputerowy ECDL CAD wraz z egzaminem i certyfikatem dla uczestników projektu pn.: „Profesjonalne kadry polskiej energetyki”, prowadzonego zgodnie z Zarządzeniem nr 83/07/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 24.09.2009 r., w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.), tj. do 30.000 euro, została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka ul. Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp.

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ ww. Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w zapytaniu ofertowym. Ponadto Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów, wyliczoną według kryterium przyjętego w postępowaniu.

Zamawiający jednocześnie informuje, że do wyznaczonego terminu na składanie ofert wpłynęło sześć ofert.

 

Zestawienie ofert:

Numer oferty Firma oraz adres   Wykonawcy Liczba przyznanych   punktów wg kryterium „cena” Uwagi
1

„KOMPUGRAF” Salon   Grafiki Komputerowej S.C. Krzysztof Orlof, Małgorzata Orlof

ul. Kraszewskiego   36, 30-110 Kraków  

             78,93 ---
2

ABCAD Krzysztof   Zawartka

ul. Domaniewska 37,

02-672 Warszawa

              70,44 ---
3

Centrum   Kształcenia Kadr CK Edukacja w Kielcach

ul. Sienkiewicza   34, 25-507 Kielce

             76,52 --
4

Europejska   Akademia Handlu i Przedsiębiorczości

ul.   Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp.

               100 -- 
5

PROCAD   SA

ul.   Kartuska 215, 80-122 Gdańsk

             82,09  --
6

Firma   „CAD CONSULT”

Andrzej   Kuś

ul.   Sienkiewicza 15, 43-100 Tychy

             96,89  --

 

 

Numer rejestru: ZP.2396-171/15/R.IP                                                                                                                                                                                                  Sulechów, dnia 04.11.2015 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

            Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, jako Zamawiający informuje, że w związku z wycofaniem się firmy Europejska Akademia Handlu i Przedsiębiorczości, Robert Staluszka ul. Zielona 8,    88-430 Janowiec Wlkp. z postępowania pn.: Kurs komputerowy ECDL CAD wraz z egzaminem i certyfikatem dla uczestników projektu pn.: „Profesjonalne kadry polskiej energetyki”, prowadzonego zgodnie z Zarządzeniem nr 83/07/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 24.09.2009 r., w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.), tj. do 30.000 euro, została wybrana oferta najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, tj. oferta Nr 6 złożona przez wykonawcę: „CAD CONSULT” Andrzej Kuś ul. Sienkiewicza 15, 43-100 Tychy.        

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ ww. Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w zapytaniu ofertowym. Ponadto Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów, wyliczoną według kryterium przyjętego w postępowaniu.