Szybka wyszukiwarka

 
 
                                                              
Nr postępowania:ZP.2396-180/15/R.IP Data ogłoszenia: 2015-10-27

Nazwa i adres   Zamawiającego:

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
  ul. Armii Krajowej 51
  66 - 100 Sulechów
  tel. (068) 352 84 18
  fax (068) 352 84 19
 
www.pwsz.sulechow.pl 
  email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

  Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

 

Tytuł postępowania:

„Kobieta   liderem w przedsiębiorstwie – Kurs menedżerski”

 

Tryb:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z   Zarządzeniem nr 83/07/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w   Sulechowie z dnia 24.09.2009 r. oraz § 20a umowy o dofinansowanie projektu UDA-POKL.04.01.02-00-121/12-01 z dnia 21.11.2012 r., w związku z art. 4 pkt 8   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2013.907   ze zm.), tj. do 30 000,00 euro.

 

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Oferta powinna być przesłana za   pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub dostarczona do siedziby zamawiającego tj.: Państwowa Wyższa   Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51, 66 - 100 Sulechów, w terminie do dnia 10.11.2015   r. do godz. 11:00.

 

Miejsce i termin   otwarcia ofert/ wniosków:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu   10.11.2015 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Państwowej   Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie,   ul. Armii Krajowej   51, 66-100 Sulechów, pok. 10).

 

INFORMACJE:
 
WYNIK POSTĘPOWANIA:

Nr postępowania:ZP.2396-180/15/R.IP                                                                                                                                          Data ogłoszenia: 2015-11-13

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, jako Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania pn.: Kobieta liderem w przedsiębiorstwie – Kurs menadżerski dla uczestników projektu pn.: „Profesjonalne kadry polskiej energetyki”, prowadzonego zgodnie  z Zarządzeniem nr 83/07/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 24.09.2009 r., w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm.), tj. do 30.000 euro, została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna Sp. z o.o., ul. Szamarzewskiego 17/3, 60-514 Poznań.

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ ww. Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w zapytaniu ofertowym.

Ponadto Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów, wyliczoną według kryterium przyjętego w postępowaniu.

Numer oferty Firma oraz adres Wykonawcy Liczba przyznanych punktów wg   kryterium „cena”
1.

Centrum Szkoleniowe Monika Gielar

ul. Szarotki 7

71-604 Szczecin

56,52
2.

MENTOR OŚRODEK SZKOLENIA KADR

Ośrodek prowadzący: CE Lingua Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 72

35-303 Rzeszów

75,14
3.

Ośrodek Kształcenia ACADEMY

Ośrodek prowadzący: UNIFUND Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 72

35-303 Rzeszów

77,38
4.

JUG TRAINING

Jolanta Uran-Gędłek

ul. Nad Rudawką 58

32-064 Rudawa k. Krakowa

14,68
5.

Centrum Organizacji Imprez i Szkoleń   „CONTENTUM” Marcin Jerzynek

ul. Wyszyńskiego 117/10

65-536 Zielona Góra

95,59
6.

EFFEKT Sp. z o.o.

prowadząca Centrum Kształcenia   Ustawicznego EFEKT w Katowicach

ul. Staromiejska 6/2

40-013 Katowice

67,15
7.

ATTESTOR s.c.

Ewa Kuzilek-Sekścińska, Ewa Suchożebrska

ul. B. Krzywoustego 105/5

51-166 Wrocław

46,63

8.

Fundacja Rozwoju Kompetencji Zawodowych

ENERGETYCZNI

ul. Piaskowa 2a

65-209 Zielona Góra

57,34

9.

Joanna Dejko

Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych

Stoczek 9

21-077 Spiczyn

61,71
10.

International Training Center Sp. z o.o

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

31,03
11.

GROW SZKOLENIA COACHING DORADZTWO HR

ul. Spokojna 10

87-165 Cierpice

27,37
12.

PROACTIVE

Centrum Wspierania Aktywnej   Przedsiębiorczości

Ewelina Hanus

ul. Grunwaldzka 19

35-959 Rzeszów

90,28
13.

A i A Doradztwo i Edukacja Psychologiczna   Sp. z o.o.

ul. Szamarzewskiego 17/3

60-514 Poznań

100
14.

KAT-ART. Michał Byliniak

Szkolna 79B/36

05-110 Jabłonna

36,31
15.

ILLUSTRO Szkolenia Doradztwo Grzegorz   Rippel

ul. Cygana 4

45-131 Opole

79,92
16.

Wektor Szymon Trzemżalski

ul. Lawendowa 1

35-605 Rzeszów

32,66
17.

Galicyjskie Centrum Edukacji sp. z o.o.

Ul. Bronowicka 73

30-091 Kraków

34,30
18.

INSPIRIS Szkolenia Doradztwo Katarzyna   Zych

ul. Strumykowa 23d/2

65-101 Zielona Góra

81,25
19.

Krakowska Grupa Trenerów

Ewa Janas

ul. Filipowicza 6/28

30-611 Kraków

45,61
20.

Witold Izydorczyk

Projekty Europejskie – Szkolenia

ul. Świeża 74

54-060 Wrocław

81,25
21.

INVEO GROUP

Małgorzata Pytlewska

ul. Sienkiewicza 87/4

50-348 Wrocław

48,76
22.

MILADO Centrum Rozwoju Personalnego Kamila   Wrocińska

ul. Gołębia 5/22

61-888 Poznań

13,03
23.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej   Górze

ul. Stary Rynek 17

65-067 Zielona Góra

13,26
24.

PPH Jawor Sp.z o.o.

ul. Św. Wincentego 11

61-003 Poznań

68,78
25.

CENTER CONSULTING

OPN-T BK ul. Władysława Trylińskiego 2/122

10-683 Olsztyn

43,05
26.

STRATEGIA   - szkolenia i doradztwo biznesowe Aneta Wyrwas

ul. Szydłowska 34a

60-651 Poznań

50,19
27.

Career Design Sp. z o.o.

Plac Solny 15

50-062 Wrocław

24,53