Szybka wyszukiwarka

 
 
Nr postępowania:ZP.2396-16/16/K.AG Data ogłoszenia: 2016-05-25

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51 66 - 100 Sulechów tel. (068) 352 84 18 fax (068) 352 84 19 www.pwsz.sulechow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Tytuł postępowania:

Kompleksowa usługa związana z okresową kontrolą budynków PWSZ w Sulechowie zgodnie z art. 61, art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zmian.)

Tryb:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 83/07/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U.2013.907 ze zm.), tj. do 30 000,00 euro.

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

 

Oferta powinna być dostarczona do siedziby zamawiającego tj.: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51, 66 - 100 Sulechów, w terminie do dnia 06.06.2016 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert/ wniosków:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.06.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie,   ul. Armii Krajowej   51, 66-100 Sulechów, pok. 104).

INFORMACJE:

Zamawiający informuje, iż nastpila omyłka w  terminie wykonania przedmiotu zamowienia tj. 30 maja br. Termin wykonania przedmiotu zamówienia ustala się na 15 lipca br.

WYNIK POSTĘPOWANIA: