Szybka wyszukiwarka

 
 
Nr postępowania:ZP.2396-22/16/K.SK Data ogłoszenia: 2016-06-06

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51 66 - 100 Sulechów tel. (068) 352 84 18 fax (068) 352 84 19 www.pwsz.sulechow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Tytuł postępowania:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla PWSZ w Sulechowie”.

Tryb:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 83/07/11 ze zm. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 24.09.2009 r., w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015, poz.2164), tj. do 30 000,00 euro.

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

 

Termin złożenia ofert do dnia 13.06.2016 r. do godz. 12.00, osobiście, faksem 68 352 84 19 lub za pomocą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. 13.06.2016 r. do godz. 12:00.

Miejsce i termin otwarcia ofert/ wniosków:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2016 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie,   ul. Armii Krajowej   48, 66-100 Sulechów, pok. 108).

INFORMACJE:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż w  formularzu ofertowym (zał. nr 2) w wyniku niedopatrzenia w zapisie dotyczącym rodzaju przesyłki dokonuje się poprawek:

- w pkt. 31 zapisano - paczka ekspresowa24 a winno być paczka ekspresowa24 w obrocie krajowym,

- w pkt. 29 zapisano paczka pocztowa (priorytetowa)w obrocie zagranicznym strefa 11 a powinno być paczka pocztowa w obrocie zagranicznym strefa 11,

- w pkt 30 zapisano – paczka pocztowa (priorytetowa) za potwierdzeniem odbioru w obrocie zagranicznym strefa 12 a winno być  paczka   pocztowa za potwierdzeniem odbioru w obrocie zagranicznym strefa 12,

- w pkt 30 zapisano – paczka pocztowa (priorytetowa) za potwierdzeniem odbioru w obrocie zagranicznym strefa 12 a winno być  paczka   pocztowa za potwierdzeniem odbioru w obrocie zagranicznym strefa 13,

w pkt. 31 zapisano - paczka ekspresowa24 a winno być paczka ekspresowa24 w obrocie krajowym,

 

WYNIK POSTĘPOWANIA:

 

Nasz znak: ZP. 2396-23/16/K.SK                                                                                                                                                Sulechów, 2016-06-15

  

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, jako Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nt.  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla PWSZ w Sulechowie prowadzonego zgodnie z Zarządzeniem nr 83/07/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 24.09.2009 r., w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. do 30.000 euro, została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

           

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ ww. Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w zapytaniu ofertowym.      

Zamawiający jednocześnie informuje, że do wyznaczonego terminu na składanie ofert wpłynęła jedna oferta.