Szybka wyszukiwarka

 
 
Nr postępowania: ZP.2396-138/16/R.IZ Data ogłoszenia: 09.11.2016 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51 66 - 100 Sulechów tel (068) 352 84 18, fax (068) 352 84 19 www.pwsz.sulechow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Tytuł postępowania:

Przeprowadzenie szkolenia dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z oznaczania alkoholu etylowego we krwi”

Tryb: Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 83/07/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 24.09.2009 r., w trybie art. 6a w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.), tj. do 30.000 euro.

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Ofertę należy składać w terminie do dnia 17.11.2016 r. do godz. 11:30, w następującej formie:

  1. pisemnej, w siedzibie Zamawiającego tj. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, 66-100 Sulechów, ul. Armii Krajowej 48 pok. nr 104 lub,
  2. faxem na numer: 068 352 84 19 lub,
  3. pocztą elektroniczną email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Miejsce i termin otwarcia ofert/ wniosków:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17.11.2016 r. o godz. 12:00 w pok. 108A przy ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów.

INFORMACJE:
WYNIK POSTĘPOWANIA:
 

Nasz znak: ZP.2396-138/16/R.IZ                                                                                                                                                     Sulechów, 21.11.2016 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, jako Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania pn.: Przeprowadzenie szkolenia dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z oznaczania alkoholu etylowego we krwi”, została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: Laboratorium Badań Toksykologicznych Lab4Tox Sp. z o.o. ul. Kruszwicka 24/66, 53-652 Wrocław.

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ ww. Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w zapytaniu ofertowym. Ponadto Wykonawca zaoferował najkorzystniejszą cenowo ofertę.