Szybka wyszukiwarka

 
 

Nr postępowania: ZP.2396- 82/17/R.IAT

Data ogłoszenia: 20.03.2017

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51 66 - 100 Sulechów tel (068) 352 84 18, fax (068) 352 84 19 www.pwsz.sulechow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Tytuł postępowania:

„Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć laboratoryjnych  w ramach szkoleń „Zaawansowane techniki modelowania 3D”, „Autocad od 2 D do 3D” oraz obozu zawodowego „Autocad od 2 D do 3D”

Tryb:

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności dla projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w związku z Zarządzeniem nr 41b/15/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z dnia 09.12.2016 r.

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej osobiście lub przesyłką pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do dnia 29.03.2017 r. do godziny 13:00, lub na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie,   ul. Armii Krajowej 48, 66-100 Sulechów, skrzydło „D”, pok. 104 (Kancelaria).

Miejsce i termin otwarcia ofert/ wniosków:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2017 r. o godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 48,   66-100 Sulechów, skrzydło „D”,   pok. 105 (Kancelaria).

INFORMACJE:

WYNIK POSTĘPOWANIA:

 

  Numer rejestru:ZP.2396- 82/17/R.IAT                                                                                                                                                     Sulechów, 07.04.2017 r.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, jako Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć  laboratoryjnych  w ramach szkoleń „Zaawansowane techniki modelowania 3D”, „Autocad od 2 D do 3D” oraz obozu zawodowego „Autocad od 2 D do 3D” , realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,  Osi priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego,  Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: 

Część 1: Oferta nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy: Wojciech Babirecki WB-Project ul. Technologów 36/10, 65-115 Zielona Góra 

Część 2: Oferta nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy: Wojciech Babirecki WB-Project ul. Technologów 36/10, 65-115 Zielona Góra 

Część 3: Oferta nr 3:

Nazwa i adres Wykonawcy: Wojciech Babirecki WB-Project ul. Technologów 36/10, 65-115 Zielona Góra 

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ ww.  Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w zapytaniu ofertowym. Ponadto Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów, wyliczoną według kryterium przyjętego w postępowaniu.

 

Zestawienie ofert:

Numer oferty

Firma oraz adres Wykonawcy

Liczba przyznanych punktów wg kryterium „cena”

Uwagi

1

ORBE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Os. Bohaterów Września 1A/C

31-620 Kraków

 

Oferta odrzucona punktów nie przyznano

Oferta nie spełnia warunków formalnych

2

Business Masters Centrum Edukacji

Jadwiga Drzewosz

ul. Grabowa 8, 95-200 Pabianice

Część 1 - 90

Część 2 - 90

Część 3 - 90

---

3

Wojciech Babirecki WB-Project

ul. Technologów 36/10

65-115 Zielona Góra

Część 1 - 100

Część 2 - 100

Część 3 - 100

---

4

PROCAD S. A.

ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk

Część 1 - 71

Część 2 - 71

Część 3 - 71

---

 

 

 logo UE

 

Numer rejestru:            ZP.2396- 82/17/R.IAT                                                                   Sulechów, 07.04.2017 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, jako Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć  laboratoryjnych  w ramach szkoleń „Zaawansowane techniki modelowania 3D”, „Autocad od 2 D do 3D” oraz obozu zawodowego „Autocad od 2 D do 3D” , realizowanego przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020,  Osi priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego,  Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: 

Część 1: Oferta nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy: Wojciech Babirecki WB-Project ul. Technologów 36/10, 65-115 Zielona Góra 

Część 2: Oferta nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy: Wojciech Babirecki WB-Project ul. Technologów 36/10, 65-115 Zielona Góra 

Część 3: Oferta nr 3:

Nazwa i adres Wykonawcy: Wojciech Babirecki WB-Project ul. Technologów 36/10, 65-115 Zielona Góra 

Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ ww.  Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w zapytaniu ofertowym. Ponadto Wykonawca uzyskał najwyższą ilość punktów, wyliczoną według kryterium przyjętego w postępowaniu.

Załączniki:
Pobierz plik (zapyt. ofertowe 2017..pdf)zapyt. ofertowe 2017..pdf[ ]318 kB
Pobierz plik (wynik_tablica.pdf)wynik_tablica.pdf[ ]269 kB