Szybka wyszukiwarka

 
 
Nr postępowania: ZP.2390-14/16/K.AST Data ogłoszenia: 24.10.2016 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51 66 - 100 Sulechów tel (068) 352 84 18, fax (068) 352 84 19 www.pwsz.sulechow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Tytuł postępowania:

„Dostawa zestawów komputerowych, notebook_ów, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie”

Tryb: Przetarg nieograniczony

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 104 66 - 100 Sulechów

Data: 04.11.2016 r. godz.: 11:30

Miejsce i termin otwarcia ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 104 66 - 100 Sulechów

Data: 04.11.2016 r. godz.: 12:00

INFORMACJE:

 Numer rejestru: ZP.2390-14/16/K.AST                                                                                                                         26.10.2016 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:

Dostawa zestawów komputerowych, notebook_ów, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawców w dniu 25.10.2016., w stosunku do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

ZESTAW I

Pytanie 1: Tabela nr 1. Komputer klasy PC

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu? Pytanie to uzasadniamy tym, że w ostatnim czasie w zamówieniach publicznych wielu nieuczciwych Wykonawców oferuje używane oraz podrabiane oprogramowanie komputerowe, co może narazić Zamawiającego na problemy związane z użytkowaniem oprogramowania niezgodnie z postanowieniami licencyjnymi producenta takiego oprogramowania (w tej sprawie załączamy pismo wystosowane do Wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych, które prosimy opublikować na stronie BIP, jako załącznik do niniejszego pytania). Używane oprogramowanie komputerowe (typu OEM), jest znacząco tańsze od nowego, przy czym zasady licencjonowania tego typu oprogramowania w przypadku firmy Microsoft, zakazują jego przenoszenia poza urządzenie na którym zostało zainstalowane pierwotnie (za wyjątkiem sytuacji, w której urządzenie to ulegnie awarii). Dodatkowo pragniemy poinformować Zamawiającego o możliwości weryfikacji takich licencji – infolinia firmy Microsoft jest w stanie udzielić

informacji, czy dany klucz licencyjny był już aktywowany w przeszłości na innym komputerze.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego nigdy nie aktywowanego dostarczonego do komputera.

Pytanie 2: Tabela nr 1. Komputer klasy PC

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia systemu operacyjnego w wersji z oryginalnym nośnikiem przygotowanym przez producenta oprogramowania oraz certyfikatem autentyczności dla każdej licencji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nośnik systemu operacyjnego dostarczony przez producenta komputera. Ale producent musi być autoryzowanym partnerem producenta systemu operacyjnego. Każdy komputer musi posiadać naklejony certyfikat autentyczności systemu operacyjnego

Pytanie 3: Tabela nr 1. Komputer klasy PC

Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje na system operacyjny posiadały aktywną możliwość maksymalnej ilości aktywacji przy pomocy połączenia internetowego oraz telefonicznego przewidzianego przez producenta oprogramowania ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 4: Tabela nr 1. Komputer klasy PC

Zamawiający wymaga równoważny system operacyjny np. Microsoft Windows 10 Pro. Wykonawca uprzejmie prosi Zamawiającego o dopisanie do siwz, aby system operacyjny pochodził z legalnego źródła sprzedaży oraz posiadał dowód autentyczności. Potwierdzenie legalności systemu operacyjnego zostałoby zweryfikowane na etapie dostawy poprzez przedstawienie dowodu zakupu z legalnego źródła sprzedaży tj. z autoryzowanej do sprzedaży dystrybucji. Wykonawca pragnie zwrócić Zamawiającemu uwagę, że na rynku np. w sklepach internetowych (np. Allegro) krąży bardzo wiele nielegalnych kopii – podróbek systemów operacyjnych, które są wykorzystywane w przetargach publicznych przez nieuczciwych Wykonawców w celu osiągnięcia korzyści materialnych. Teoretycznie oprogramowania takie na pierwszy rzut oka nie odbiegają od oryginalnych systemów operacyjnych. Jednak oprogramowania takie są znacząco tańsze i są fałszywe (pirackie), ponieważ wielokrotnie były wcześniej aktywowane na innych komputerach, a to z kolei narusza licencję firmy Microsoft. W celu wykluczenia domniemanego zaoferowania przez nieuczciwych Wykonawców podróbek systemów operacyjnych Wykonawca uprzejmie prosi o dodanie do siwz przykładowego zapisu: System operacyjny musi pochodzić z legalnego źródła sprzedaży oraz posiadać dowód autentyczności. Potwierdzenie legalności zainstalowanego systemu operacyjnego zostanie zweryfikowana na etapie dostawy poprzez przedstawienie dowodu zakupu z legalnego źródła sprzedaży tj. z autoryzowanej do sprzedaży dystrybucji.

Odpowiedź: Wykonawca ma obowiązek dostarczyć legalnie zakupione oprogramowanie systemowe. Zamawiający informuje jednocześnie, że zastrzegł w SIWZ, że Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego i wolnego od obciążeń prawami osób trzecich, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz objętego gwarancja producenta. Wykonawca oświadcza również, iż dostarczane rzeczy mają posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania z nich przez Zamawiającego oraz osoby trzecie.  

Pytanie 5: Tabela nr 1. Komputer klasy PC

Zamawiający wymaga dysk twardy magnetyczny o pojemności 1TB. Czy jako rozwiązanie równoważne Zamawiający dopuści zaoferowanie w komputerze dwóch dysków twardych magnetycznych po 500 GB każdy (2x500GB)?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza 2 dysków po 500GB.

Pytanie 6: Tabela nr 1. Komputer klasy PC

Zamawiający podał moc zasilacza 250W? Czy zaoferowanie zasilacza o większej mocy będzie zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia wskazał w tytule każdej z tabel, że podane są parametry minimum. W przypadku określenia parametrów maksymalnych zaznaczono to odrębnie w tabelach przy pozycjach, których to dotyczy.

Pytanie 7: Tabela nr 1. Komputer klasy PC; Tabela nr 3: Komputer typu notebook; Tabela nr 4: Komputer typu notebook

Przy opisie procesora dla komputera klasy PC oraz komputerów typu notebook Zamawiający umieścił naszym zdaniem błędny zapis – chłodzenie zaprojektowane przez producenta komputera. Prosimy o wykreślenie tego zapisu bądź jego zmianę na prawidłową – chłodzenie zaprojektowane przez producenta procesora. Producent komputerów nie projektuje chłodzenia dla procesora tylko zajmuje się tym producent procesora.

Odpowiedź: W tabeli nr 1 zamawiający dopuszcza aby producent procesora zaprojektował moduł chłodzenia. W tabeli nr 3 i 4 Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ZESTAW II

Proszę o weryfikację opisu drukarki gdyż naszym zdaniem jest błąd gdyż niema na rynku drukarek spełniających poniższe parametry.

 Bez tytułu

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opisane urządzenia wielofunkcyjne są dostępne na rynku. Zamawiający jednocześnie doprecyzowuje opis rozdzielczość druku: 600 x 600 dpi, maks. 38 400 x 600 dpi (rozszerzona rozdzielczość) W czerni; 600 x 600 dpi, maks. 38 400 x 600 dpi (rozszerzona rozdzielczość) Kolor.


  Numer rejestru: ZP.2390-14/16/K.AST                                                    Sulechów, dnia 02.11.2016 r.

                                                                                  

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.:

Dostawa zestawów komputerowych, notebook_ów, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), odpowiada na pytanie, jakie wpłynęło od wykonawcy w dniu 28.10.2016., w stosunku do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

Pytanie 1: Tabela nr 3: komputer typu notebook

Czy Zamawiający dopuściłby notebooka renomowanego producenta marki Dell, który posiadałby baterię typu Li-ion o budowie 3-komorowej zachowując pozostałe zapisy notebooka bez zmian?

Odpowiedź: TAK


Numer rejestru: ZP.2390-14/16/K.AST                                                                          Sulechów, dnia 07.11.2016 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa zestawów komputerowych, notebook_ów, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie” zostało złożonych 5 ofert.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 04.11.2016 r., o godz. 12:00.      

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia: 97 060,00 zł brutto

Zestawienie ofert z dnia 04.11.2016 r. odczytanych na sesji otwarcia ofert.                      

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Cena brutto

(PLN)

Termin płatności Termin wykonania Gwarancja
Komputer stacjonarny PC + monitor Notebook –tab. 3 Notebook –tab. 4 Urządzenie wielofunkcyjne
1

Pinkbyte Sp. z o.o.

ul. Warszawska 40 lok. 2A

40-008 Katowice

88 123,35

Zgodny z wymogami siwz:

30 dni

21 dni 36 24 24 12
2

Zycom Polska Sp. z o.o.

ul. Puszczyka 9

02-785 Warszawa

96 275,79

Zgodny z wymogami siwz:

30 dni

21 dni 36 36 24 12
3

Przedsiębiorstwo Handlowe iCOD.pl Marek Korzus

ul. Garncarska 9

43-300 Bielsko Biała

83 801,13

Zgodny z wymogami siwz:

30 dni

21 dni 36 24 24 12
4

TEST-SYSTEM s. c.

ul. Młyńska 11

66-400 Gorzów Wlkp.

86 100,00

Zgodny z wymogami siwz:

30 dni

21 dni 36 24 24 12
5

Ton Color

Marek Kołodziejski

ul. Ludowa 5c

65-742 Zielona Góra

71 155,80

Zgodny z wymogami siwz:

30 dni

21 dni 36 36 24 12

 


 

Numer rejestru: ZP.2390-14/16/K.AST                                                                                                                                         Sulechów, dnia 16.11.2016 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa zestawów komputerowych, notebook_ów, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie”, została wybrana następująca oferta:

Nr oferty: 3

Nazwa i adres Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowe iCOD.pl Marek Korzus ul. Garncarska 9,      43-300 Bielsko Biała

Uzasadnienie:

Oferta ww. Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza, ponieważ Wykonawca spełnił wszystkie warunki postawione w siwz. Ponadto Wykonawcy uzyskał najwyższą ilość punktów, wyliczoną według kryterium przyjętego w postępowaniu.

2. Jednocześnie informujemy, że w prowadzonym postępowaniu zostało złożonych pięć ofert.

3. Zamawiający informuje, że żadna z ofert nie została wykluczona z postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferta nr 5 złożona przez Wykonawcę Ton Color Marek kołodziejski z siedzibą w Zielonej Górze została odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164 ze zm.), ponieważ zawiera błąd w obliczeniu ceny.

Uzasadnienie:

Wykonawca w załączniku nr 1a do SIWZ podał ceny z uwzględnieniem 0 stawki podatku od towarów i usług w pozycjach dotyczących komputerów stacjonarnych oraz monitorów. Prawidłowa stawka podatku VAT dla wymienionych pozycji to 23%. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy, na Zamawiającym natomiast spoczywa obowiązek poprawnego dokonania oceny. Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem niewłaściwej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki.

Zgodnie z treścią wyroku KIO z 7 lutego 2012 r. (KIO 166/12), błąd Wykonawcy popełniony przy ustalaniu właściwej stawki podatku nie może być traktowany jako inna omyłka podlegająca poprawieniu na podstawie art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp. W takiej sytuacji pod uwagę bierze się wyłącznie ocenę wystąpienia błędu w obliczeniu ceny, niezależnie od stopnia zawinienia czy motywów zachowania Wykonawcy przy kształtowaniu treści oferty.  

W związku z powyższym oferta Wykonawcy nr 5 podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zestawienie ofert:

Numer oferty Firma oraz adres Wykonawcy Liczba przyznanych punktów wg kryterium „cena” Liczba przyznanych punktów wg kryterium „Gwarancja” RAZEM
Komputer stacjonarny PC + monitor Notebook –tab. 3 Notebook –tab. 4
1

Pinkbyte Sp. z o.o.

ul. Warszawska 40 lok. 2A

40-008 Katowice

56,59 20 10 10 96,59
2

Zycom Polska Sp. z o.o.

ul. Puszczyka 9

02-785 Warszawa

52,23 20 10 10

92,23

3

Przedsiębiorstwo Handlowe iCOD.pl Marek Korzus

ul. Garncarska 9

43-300 Bielsko Biała

60 20 10 10 100
4

TEST-SYSTEM s. c.

ul. Młyńska 11

66-400 Gorzów Wlkp.

58,40 20 10 10 98,40
5

Ton Color

Marek Kołodziejski

ul. Ludowa 5c

65-742 Zielona Góra

Punktów nie przyznano Oferta odrzucona

5. Zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

                                                                                               

 

WYNIK POSTĘPOWANIA:
 

Ogłoszenie nr 353570 - 2016 z dnia 2016-11-29 r.

Sulechów: Dostawa zestawów komputerowych, notebooków, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 329377 - 2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, krajowy numer identyfikacyjny 97075188000000, ul. ul. Armii Krajowej 51, 66100 Sulechów, państwo Polska,

woj. lubuskie, tel. 683 528 300, faks 683 528 303, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.sulechow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa zestawów komputerowych, notebooków, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2390-14/16/K.AST

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych, notebook_ów, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania komputerowego wraz z rozładunku, montażem i

uruchomieniem przedmiotu zamówienia zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu

zamówienia fabrycznie nowego i wolnego od obciążeń prawami osób trzecich i objętego gwarancja producenta. 3. Wykonawca zapewni dostarczenie przedmiotu zamówienia

transportem własnym, w opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających przed uszkodzeniem. 4.Wykonawca uwzględni w cenie koszty dostawy

przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, oraz dokona rozładunku urządzeń własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 5. Oferta musi zawierać konfigurację oferowanego sprzętu i oprogramowania spełniające, co najmniej wszystkie parametry wymienione w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Po zrealizowaniu przedmiot umowy Wykonawca dostarczy instrukcje i opisy techniczne konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy w języku polskim. 7. Warunki dotyczące gwarancji: a) okres gwarancji dla pozycji dotyczących komputerów stacjonarnych, monitorów (zestaw komputerowy) oraz notebooków podlega ocenie w kryterium oceny ofert i nie może być dłuższy niż 24 miesiące i 36 miesięcy; b) wymagany okres gwarancji na urządzenie wielofunkcyjne – 12 miesięcy. - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji określono w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 8. Podane w załącznikach parametry stanowią parametry minimalne. Dopuszcza się zastosowanie elementów równoważnych przy zachowaniu dokładności i funkcjonalności opisanego asortymentu. 9. Wykonawca oferujący produkty równoważne do określonych w SIWZ, zobowiązany jest na mocy art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień Publicznych wykazać, że oferowane przez niego produkty odpowiadają wymaganiom postawionym w SIWZ. W szczególności przedstawi w tym celu opisy techniczne oferowanego produktu, certyfikaty analityczne lub dokumenty równoważne potwierdzające, że oferowane produkty odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia określonemu w SIWZ. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia oferowanego asortymentu podanego w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania. 11.Przedmiot zamówienia musi spełnić wszystkie normy bezpieczeństwa, gwarantujące użytkownikowi bezpieczną eksploatację. Zaoferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej w innych projektach, posiadająca odpowiednie certyfikaty, atesty itp., spełniające wszystkie obowiązujące normy prawne. 12. Miejsce dostawy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 50, budynek N pok. 101 66-100 Sulechów znajdują się jakiekolwiek nazwy handlowe urządzeń, znaki towarowe, patent czy pochodzenie, a także nazwy standardu, klasy lub benchmarku określającego funkcjonalności opisanego asortymentu – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno /eksploatacyjno /użytkowych nie gorszych niż te, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania, lecz oznaczone innym znakiem towarowym, nazwą standardu, klasy czy benchmarku oraz patentem lub pochodzeniem. Na potwierdzenie zgodności (równoważności) oferowanych urządzeń należy załączyć do oferty stosowne dokumenty (np. karty katalogowe, opisy techniczne, itp.). W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy. 10. Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się np.: odnośniki dotyczące norm, aprobat lub certyfikatów, dopuszcza się posiadanie równoważnych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.5) Główny Kod CPV: 30200000-1

Dodatkowe kody CPV: 30213300-8, 30231300-0, 30237280-5, 30232000-4, 48771000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT78910.57

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert5

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

, , , , , kraj/woj.

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 83801.13

Oferta z najniższą ceną/kosztem 83801.13

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 96275.79

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna. Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu. Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.