Szybka wyszukiwarka

 
 
Nr postępowania: ZP.2390-16/16/R.IP Data ogłoszenia: 26.10.2016 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
ul. Armii Krajowej 51
66 - 100 Sulechów
tel (068) 352 84 18,
fax (068) 352 84 19
www.pwsz.sulechow.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Tytuł postępowania:

Dostawa urządzeń pomiarowych do mierzenia jakości powietrza i parametrów termodynamicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie:

Część 1: Zestaw do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu oraz   w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Część2: Zestaw pomiaru parametrów przepływu powietrza w kanale we współpracy z kryzą pomiarową, przepustnicą i sondami kanałowymi

Część 3: Zestaw urządzeń układu wentylacji mechanicznej

Tryb: Przetarg nieograniczony

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 104 66 - 100 Sulechów

Data: 07.11.2016 r. godz.: 11:30

Miejsce i termin otwarcia ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 104 66 - 100 Sulechów

Data: 07.11.2016 r. godz.: 12:00

INFORMACJE:

Numer rejestru: ZP.2390-16/16/R.IP                                                        Sulechów, dnia 09.11.2016 r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa urządzeń pomiarowych do mierzenia jakości powietrza i parametrów termodynamicznych dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie: Część 1: Zestaw do oceny jakości powietrza w pomieszczeniu oraz w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych; Część 2: Zestaw pomiaru parametrów przepływu powietrza w kanale we współpracy z kryzą pomiarową, przepustnicą i sondami kanałowymi; Część 3: Zestaw urządzeń układu wentylacji mechanicznej”.

Część 1 - postępowanie zostaje unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta przez firmę: Test-Therm Sp. z o.o. ul. Friedleina 4-6 30-009 Kraków.

Część 2 – postępowanie zostaje unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Do wyznaczonego terminu na składanie ofert nie została złożona żadna oferta.

Część 3 – postępowanie zostaje unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Do wyznaczonego terminu na składanie ofert nie została złożona żadna oferta.

WYNIK POSTĘPOWANIA: