Szybka wyszukiwarka

 
 

Nr postępowania: ZP.2390-30/17/R.IZ

Data ogłoszenia: 30.05.2017 r.

Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 51 66 - 100 Sulechów tel (068) 352 84 18, fax (068) 352 84 19 www.pwsz.sulechow.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Godziny urzędowania: 7:30 - 15:30

Tytuł postępowania:

Dostawa zestawów laboratoryjnych do Laboratorium Mechaniki Płynów i Termodynamiki Technicznej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie:

Część 1: Zestaw laboratoryjny do modelowania i badania parametrów termicznych silnik Stirlinga

Część 2: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów termodynamicznych w pompie ciepła sprężarkowej

Część 3: Stanowisko laboratoryjne badania charakterystyki cieplnej i elektrycznej kotła elektrycznego

Część 4: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów hydrodynamiczny turbiny Peltona i Francisa

Część 5: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji   i badania parametrów termodynamicznych w procesie parowania

Część 6: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji   i badania parametrów hydrodynamicznych prawa Bernoullie’go

Część 7: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji   i badania parametrów strat energii w przepływach cieczy

Tryb: Przetarg nieograniczony

Miejsce i termin składania ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 104 66 - 100 Sulechów

Data: 07.06.2017 r. godz.: 11:45

Miejsce i termin otwarcia ofert/ wniosków:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie ul. Armii Krajowej 48, Skrzydło D, pok. 105 66 - 100 Sulechów

Data: 07.06.2017 r. godz.: 12:15

INFORMACJE:

  Numer rejestru: ZP.2390-30/17/R.IP                                                                                                                                                Sulechów, 08.06.2017 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa zestawów laboratoryjnych do Laboratorium Mechaniki Płynów i Termodynamiki Technicznej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie:

Część 1: Zestaw laboratoryjny do modelowania i badania parametrów termicznych silnik Stirlinga

Część 2: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów termodynamicznych w pompie ciepła sprężarkowej

Część 3: Stanowisko laboratoryjne badania charakterystyki cieplnej i elektrycznej kotła elektrycznego

Część 4: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów hydrodynamiczny turbiny Peltona i Francisa

Część 5: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów termodynamicznych w procesie parowania

Część 6: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów hydrodynamicznych prawa Bernoullie’go

Część 7: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów strat energii w przepływach cieczy

 

- zostały złożone 4 oferty (jedna oferta na części: 4, 5, 6, i 7; dwie oferty na część 2 i dwie oferty na część 3).

Nie złożono ofert na część 1 niniejszego postępowania

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 07.06.2017 r., o godz. 12:15.      

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia łącznie wynosi: 182 014,29 zł brutto, w tym:

Część 1: 30 750,00 zł brutto,

Część 2: 33 825,00 zł brutto,

Część 3: 13 530,00 zł brutto

Część 4: 38 523,72 zł brutto

Część 5: 43 016,96 zł brutto

Część 6: 9 017,28 zł brutto

Część 7: 13 351,33 zł brutto

 

Zestawienie ofert z dnia 07.06.2017 r. odczytanych na sesji otwarcia ofert.          

Nr oferty

Numer części

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Cena brutto

(PLN)

Termin płatności

Termin wykonania

Gwarancja

Dodatkowy okres gwarancji

1

Część 4

Część 5

Część 6

Część 7

G. U. N. T. Gerätebau GmbH

Hanskampring 15-17, 22885 BARSBÜTTEL

Federalna Republika Niemiec

Część 4 – 29 988,42 zł netto

Część 5 – 33 424,23 zł netto

Część 6 – 7 006,44 zł netto

Część 7 – 10 374,00 zł netto

Zgodny z wymogami siwz:

14 dni

do 8 tygodni (56 dni)

12 miesięcy

Część 4 – 36 miesięcy

Część 5 – 36 miesięcy

Część 6 – 36 miesięcy

Część 7– 36 miesięcy

2

Część 2

EDUKA – FRSK Sp. z o.o.

ul. Jelonka 4

05-506 Lesznowola

36 564,21 zł

Zgodny z wymogami siwz:

14 dni

do 8 tygodni (56 dni)

12 miesięcy

12 miesięcy

3

Część 2

Część 3

IGLOTECHNIK Sp. z o.o.

Os. Pomorskie 29,

65-548 Zielona Góra

Część 2: 38 863,08 zł

Część 3: 17 238,45 zł

Zgodny z wymogami siwz:

14 dni

do 8 tygodni (56 dni)

12 miesięcy

Część 2: nie udzielono dodatkowego okresu gwarancji

Część 3: nie udzielono dodatkowego okresu gwarancji  

4

Część 3

Biuro Inżynieryjne

KULIK – INSTAL

Dariusz Kulik

ul. Poniatowskiego 3/10

66-400 Gorzów Wlkp.

13 400,00 zł.

Zgodny z wymogami siwz:

14 dni

do 8 tygodni (56 dni)

12 miesięcy

12 miesięcy


 

Numer rejestru: ZP.2390-30/17/R.IP                                                                                                                                            Sulechów, dnia 22.06.2017 r.

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

1. Na podstawie art. 92 ust 1 usawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa zestawów laboratoryjnych do Laboratorium Mechaniki Płynów i Termodynamiki Technicznej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie: Część 1: Zestaw laboratoryjny do modelowania i badania parametrów termicznych silnik Stirlinga; Część 2: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów termodynamicznych w pompie ciepła sprężarkowej; Część 3: Stanowisko laboratoryjne badania charakterystyki cieplnej i elektrycznej kotła elektrycznego; Część 4: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów hydrodynamiczny turbiny Peltona i Francisa; Część 5: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów termodynamicznych w procesie parowania; Część 6: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów hydrodynamicznych prawa Bernoullie’go; Część 7: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów strat energii w przepływach cieczy”, zostały wybrane następujące oferty:

Części: 4, 5, 6, 7:

Nr oferty: 1

Nazwa i adres Wykonawcy: G. U. N. T. Gerätebau GmbH Hanskampring 15-17, 22885 BARSBÜTTEL Federalna Republika Niemiec

Część 2:

Nr oferty: 2

Nazwa i adres Wykonawcy: EDUKA – FRSK Sp. z o.o. ul. Jelonka 4, 05-506 Lesznowola

Część 3:

Nr oferty: 4

Nazwa i adres Wykonawcy: Biuro Inżynieryjne KULIK – INSTAL Dariusz Kulik

                                         ul. Poniatowskiego 3/10, 66-400 Gorzów Wlkp.

Uzasadnienie:

Oferty w części: 2, 3, 4, 5, 6 i 7 zostały wybrane jako najkorzystniejsze, ponieważ Wykonawcy spełnili wszystkie warunki postawione w siwz. Ponadto Wykonawcy uzyskali najwyższą ilość punktów, wyliczoną według kryterium przyjętego w postępowaniu.

     2. Jednocześnie informujemy, iż w prowadzonym postępowaniu zostały złożone 4 oferty: 1 oferta na część 4, 5, 6 i 7, dwie oferty na część 2 i dwie oferty na część 3. Nie złożono oferty na część 1 niniejszego postępowania

     3. Zamawiający informuje, że żadna oferta nie została wykluczona z postępowania, ani odrzucona.

     4. Część 1 – postępowanie zostaje unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie: Do wyznaczonego terminu na składanie ofert nie została złożona żadna oferta.

5. Zestawienie ofert i przyznana punktacja:

Numer oferty

Numer części

Firma oraz adres Wykonawcy

Liczba przyznanych punktów wg kryterium „cena”

Liczba przyznanych punktów wg kryterium „dodatkowy okres gwarancji”

RAZEM

1

Część 4

Część 5

Część 6

Część 7

G. U. N. T. Gerätebau GmbH

Hanskampring 15-17, 22885 BARSBÜTTEL

Federalna Republika Niemiec

Część 4 - 60

Część 5 - 60

Część 6 - 60

Część 7 - 60

Część 4 - 40

Część 5 - 40

Część 6 - 40

Część 7 - 40

Część 4 - 100

Część 5 - 100

Część 6 - 100

Część 7 - 100

2

Część 2

EDUKA – FRSK Sp. z o.o.

ul. Jelonka 4

05-506 Lesznowola

60

20

80

3

Część 2

Część 3

IGLOTECHNIK Sp. z o.o.

Os. Pomorskie 29,

65-548 Zielona Góra

Część 2 – 56,45

Część 3 – 46,64

Część 2 - Punktów nie przyznano

Część 3 -

Punktów nie przyznano

Część 2 – 56,45

Część 3 – 46,64

4

Część 3

Biuro Inżynieryjne

KULIK – INSTAL

Dariusz Kulik

ul. Poniatowskiego 3/10

66-400 Gorzów Wlkp.

60

20

80

                                                                                                                           

6. Zgodnie z art. 94 ust 2 pkt 1) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), umowy w części 4, 5, 6 i 7z wybranym Wykonawcą mogą zostać zawarte w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia. W odniesieniu do części 2 i 3 umowy z wybranymi wykonawcami mogą zostać zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia (art. 94 ust 1 pkt 1a) ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 

WYNIK POSTĘPOWANIA:

Ogłoszenie nr 110825 - 2017 z dnia 2017-07-21 r.

Sulechów: Dostawa zestawów laboratoryjnych do Laboratorium Mechaniki Płynów i

Termodynamiki Technicznej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak

Numer ogłoszenia: 521192-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych::

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie, krajowy numer identyfikacyjny 97075188000000, ul. ul. Armii Krajowej 51, 66100 Sulechów, państwo Polska,

woj. lubuskie, tel. 683 528 300, faks 683 528 303, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Adres strony internetowej (URL): www.pwsz.sulechow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa zestawów laboratoryjnych do Laboratorium Mechaniki Płynów i Termodynamiki Technicznej dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): ZP.2390-30/17/R.IP

II.2) Rodzaj zamówienia:

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa zestawów laboratoryjnych do Laboratorium Mechaniki Płynów, Termodynamiki Technicznej i Technologii Wytwarzania i Dystrybucji Ciepła dla Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, składająca się z następujących części: Część 1: Zestaw laboratoryjny do modelowania i badania parametrów termicznych silnik Stirlinga, Część 2: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów termodynamicznych w pompie ciepła sprężarkowej, Część 3: Stanowisko laboratoryjne badania charakterystyki cieplnej i elektrycznej kotła elektrycznego, Część 4: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów hydrodynamiczny turbiny Peltona i Francisa,Część 5: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów termodynamicznych w procesie parowania, Część 6: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów hydrodynamicznych prawa Bernoullie’go, Część 7: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów strat energii w przepływach cieczy. 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie z parametrami określonymi w Załącznikach nr: a) 1a do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 1 niniejszego postępowania, b) 1b do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 2 niniejszego postępowania, c) 1c do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 3 niniejszego postępowania, d) 1d do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 4 techniczne konieczne do prawidłowego korzystania z przedmiotu umowy w języku polskim. niniejszego postępowania, e) 1e do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 5 niniejszego postępowania, f) 1f do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia dla części 6 niniejszego postępowania, g) 1g do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia dla części 7 niniejszego postępowania, - opisy przedmiotu zamówienia stanowią jednocześnie zestawienie parametrów wymaganych. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia transportem własnym w opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających przed uszkodzeniem. 4. Przedmiot zamówienia musi spełnić wszystkie normy bezpieczeństwa, gwarantujące użytkownikowi bezpieczną eksploatację. Zaoferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane wcześniej w innych projektach, posiadająca odpowiednie certyfikaty, spełniające wszystkie obowiązujące normy prawne. 5. Wykonawca zapewni, że przedmiot zamówienia dostarczony Zamawiającemu będzie fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i objęty gwarancją producenta. 6. Po zrealizowaniu przedmiot umowy Wykonawca dostarczy instrukcje i opisy II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie podzielone jest na części: Tak

II.5) Główny Kod CPV: 38540000-2

Dodatkowe kody CPV: 38552000-9, 38410000-2, 38421110-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zestaw laboratoryjny do modelowania i badania parametrów termicznych silnik Stirlinga

Postępowanie/część zostało unieważnione tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: postępowanie zostaje unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie: Do wyznaczonego terminu na składanie ofert nie została złożona żadna oferta.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: [...}

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów termodynamicznych w pompie ciepła sprężarkowej

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT27500

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 2 w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

EDUKA – FRSK Sp. z o.o. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., ul. Jelonka 4 , 05-506 ,

Lesznowola, kraj/woj. mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 36564.21

Oferta z najniższą ceną/kosztem 36564.21

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 38863.08

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona  podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Stanowisko laboratoryjne badania charakterystyki cieplnej i elektrycznej kotła elektrycznego

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT11000.00

Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 2

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO

ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Biuro Inżynieryjne KULIK – INSTAL Dariusz Kulik, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., ul. Poniatowskiego 3/10 , 66-400 , Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 13400.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 13400.00

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17238.45

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: NAZWA: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów hydrodynamiczny turbiny Peltona i Francisa

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT31320.10 Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert 1

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO

ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

G. U. N. T. Gerätebau GmbH , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Hanskampring 15-17, 22885,

BARSBÜTTEL , kraj/woj. Niemcy

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: tak

Skrót literowy nazwy państwa: DE

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 29988.42

Oferta z najniższą ceną/kosztem 29988.42

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29988.42

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów termodynamicznych w procesie parowania

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT34973.14

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

G. U. N. T. Gerätebau GmbH , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Hanskampring 15-17, 22885,

BARSBÜTTEL , kraj/woj. Niemcy

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: tak

Skrót literowy nazwy państwa: DE

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 33424.23

Oferta z najniższą ceną/kosztem 33424.23

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33424.23

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona

podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów hydrodynamicznych prawa Bernoullie’go

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT7331.12

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert  1

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

G. U. N. T. Gerätebau GmbH , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Hanskampring 15-17, 22885,

BARSBÜTTEL , kraj/woj. Niemcy

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: tak

Skrót literowy nazwy państwa: DE

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7006.44

Oferta z najniższą ceną/kosztem 7006.44

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7006.44

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona

podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Zestaw laboratoryjny do wizualizacji i badania parametrów strat energii w przepływach cieczy

Postępowanie/część zostało unieważnione nie

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/06/2017

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT10854.74

WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert1

w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

G. U. N. T. Gerätebau GmbH , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Hanskampring 15-17, 22885,

BARSBÜTTEL , kraj/woj. Niemcy

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: tak

Skrót literowy nazwy państwa: DE

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ  UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10374

Oferta z najniższą ceną/kosztem 10374

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10374

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.